lijekovi

ACARBOSE SANDOZ 50 mg

Generički lijek Glukor
Terapijska klasa: metabolizam i prehrana
aktivni sastojci: akarboza
laboratorij: Sandoz

tableta
kutija od 90
Svi oblici

naznaka

Liječenje dijabetesa ovisnog o neinzulinu, uz prehranu, kao monoterapiju kao u kombinaciji s drugim antidijabetičkim terapijama.

Doziranje ACARBOSE SANDOZ 50 mg tablete od 90 mg

Liječenje dijabetesa ovisnog o neinzulinu, uz prehranu, kao monoterapiju kao u kombinaciji s drugim antidijabetičkim terapijama.

Protiv indikacija

· Preosjetljivost na akarbozu ili bilo koji od sastojaka.

· Probavni sustav: zbog mogućih probavnih nuspojava, ACARBOSE SANDOZ ne smije se propisati u slučaju:

o kronične bolesti povezane s poremećajima probave i apsorpcije,

o upalne bolesti crijeva,

o ulceracije debelog crijeva

o glavna crijevna kila,

o Djelomična crijevna opstrukcija ili predispozicija za crijevnu opstrukciju.

· Teško oštećenje bubrega: U nedostatku podataka kod bolesnika s teškim oštećenjem bubrega, akarboza se ne smije koristiti u bolesnika s klirensom kreatinina <25 ml / min.

· Teška insuficijencija jetre (npr. Ciroza jetre).

Štetni učinci Acarbose Sandoz

Nuspojave prijavljene u placebo-kontroliranim studijama koje ocjenjuju učinak akarboze prikazane su u nastavku pomoću CIOMS III kategorije frekvencije (akarboza N = 8595, placebo N = 7278, stanje 10. veljače 2006.).

Unutar svake frekvencijske skupine štetni učinci prikazani su redoslijedom smanjenja težine.

Frekvencije su definirane kako slijedi: vrlo česte (≥ 1/10), česte (≥ 1/100, <1/10), rijetke (≥ 1/1000, <1/100), rijetke (≥ 1/10 000) <1/1000).

Nuspojave iz izvješća o farmakovigilanciji (stanje na dan 31. prosinca 2005.) za koje se frekvencije ne mogu procijeniti navedene su kao neodređena učestalost.

Sustav klase tijela (MedDRA)

Vrlo uobičajeno

čest

rijedak

rijedak

Nije određeno

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Trombocitopenija.

Poremećaji imunološkog sustava

Preosjetljivost na lijek i preosjetljivost (osip, eritema, egzantema, urtikarija).

Vaskularni poremećaji

edem

Gastrointestinalni poremećaji

Nadutost.

Proljev.
Gastrointestinalna i bol u trbuhu.

Mučnina.
Povraćanje.
Dispepsija.

Okluzije.
Subocclusions.
Intestinalna cistična pneumatosis.

Poremećaji hepatitela.

Povećani jetreni enzimi

Žutica.

Hepatitis može biti ozbiljan.

Pojam "najprikladniji" MedDRA koristi se za opisivanje određene vrste reakcije, kao i na sinonime i srodne patologije.

Osim toga, zabilježena je oštećenja jetre (poremećaji jetre, abnormalna funkcija jetre i oštećenje jetre), osobito u Japanu.

Izolirani slučajevi fulminantnog hepatitisa s fatalnim ishodom zabilježeni su u Japanu. Veza s ACARBOSE SANDOZ nije jasna. (Vidi odjeljak Upozorenja i mjere predostrožnosti za upotrebu )

Gastrointestinalne nuspojave ovise o dozi i prehrani. Ovi učinci obično se smanjuju tijekom liječenja. Također se smanjuju kada se poštuje propisana niska razina ugljikohidrata. Ako se simptomi nastave, doziranje treba privremeno ili trajno smanjiti.

U bolesnika liječenih ACARBOSE SANDOZ-om pri preporučenoj dnevnoj dozi od 150 mg do 300 mg, rijetko su zabilježene klinički značajne abnormalnosti funkcije jetre (vrijednosti testa jetre veće od 3 puta od normalne granice). Nenormalne vrijednosti mogu biti prolazne tijekom liječenja ACARBOSE SANDOZ (vidi upozorenja i mjere opreza ).

Izvješćivanje o sumnji na štetne reakcije

Izvješće o sumnjivim nuspojavama nakon odobrenja lijeka je važno. Omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi / rizika lijeka. Zdravstveni profesionalci izjavljuju svaku sumnju na štetne reakcije putem nacionalnog sustava izvješćivanja: Nacionalna agencija za sigurnost lijekova i zdravstvenih proizvoda (ANSM) i mreža Regionalnih farmakovigilancijskih centara - Web stranica: www.ansm.sante.fr.

Popularni Postovi

Kategorija lijekovi, Sljedeći Članak